strona główna


Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa zostało założone w kwietniu 1925 roku jako Instytut Naukowej Organizacji - jedna z pierwszych tego typu organizacji na świecie. Jego założyciel, profesor Karol Adamiecki, był pionierem teorii organizacji, twórcą teorii harmonii. Karol Adamiecki był także, obok H. Hoovera i T. Masaryka, założycielem Światowej Rady Zarządzania (World Management Council - CIOS).

Działalność statutowa TNOiK obejmuje aktywność popularyzatorską, szkoleniową, naukowo-badawczą, jak również wydawniczą. Współpracujemy aktywnie z wieloma polskimi organizacjami, m.in. Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT, Klubem 500, Krajową Izbą Gospodarczą, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem Oświatowców Polskich oraz Zrzeszeniem Prawników Polskich.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Częstochowie jest stowarzyszeniem społecznym, samofinansującym się i apolitycznym. Swoją misję realizujemy poprzez działalność szkoleniową i doradczą oraz naukowo-badawczą. Własnym zamierzeniem jest aktywne uczestnictwo w programach operacyjnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na latach 2007-2013.
aktualności
Zapraszamy do wzięcia udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Środowisk Naukowych, Biznesowych i Samorządowych nt. „Energetyka Prosumencka w W...
historia