strona główna
Członkostwo

Deklaracja członkowska do pobrania w formacie PDF.

Wypełnioną deklarację należy przesłać na adres Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa O/Częstochowa

Składki członkowskie można regulować przelewem lub osobiście w siedzibie TNOiK

Konto: Bank Millenium nr konta: 62 1160 2202 0000 0000 6078 2992