strona główna
Kursy
W naszej ofercie edukacyjnej proponujemy m. in.:

Kursy zawodowe

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kurs dla doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych,
 • kurs metodyczny dla wykładowców zagadnień BHP,
 • informatyczne w zakresie:
  • zintegrowanych systemów zarządzania,
  • księgowości informatycznej,
  • analizy danych źródłowych.
 • kurs z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • kurs uprawniający laboratoria do uzyskania akredytacji PCA w oparciu o wymagania normy PNEN ISO/IEC 17025:2005 (termin uzyskania akredytacji 31.07.2007 r.).

Kursy spawania

 • Metodą TIG;
 • Metodą MAG;
 • Metodą MIG;
 • Metodą acetylenowo – tlenową;
 • Elektrodą otuloną;
 • Przedłużanie i potwierdzanie ważności uprawnień spawalniczych – weryfikacja uprawnień;

Kursy specjalistyczne

 • kurs do prac wysokościowych,
 • kurs ratownictwa wysokościowego,
 • kurs dla operatorów suwnic kat. SI, SII, SIII,
 • kurs dla konserwatorów suwnic,
 • kurs dla hakowych,
 • kurs dla spawaczy,
 • kurs dla tynkarzy,
 • kurs dla murarzy,

Kursy pedagogiczne

 • Dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, wykładowców pozaszkolnych form kształcenia;
 • Dla wykładowców i organizatorów szkoleń,

Wymagane dokumenty:

Aby zapisać się na wybrany kurs prosimy składać kompletne dokumenty (wymienione poniżej) w Biurze TNOiK Oddział w Częstochowie, ul. Kopernika 8 a

 • kwestionariusz osobowy (plik do pobrania - KURS),
 • karta zgłoszenia (plik do pobrania) - w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy,
 • potwierdzenie przedpłaty czesnego w kwocie 200 zł na konto Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddziału w Częstochowie,
 • dwie opisane fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (format legitymacyjny),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania ).


Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

ul. Kopernika 8 A

42-200 Częstochowa


Konto bankowe:
Bank Millennium S. A. 62 1160 2202 0000 0000 6078 2992

Inna działalność

 • tłumaczenia językowe zwykłe i przysięgłe - z języka polskiego na następujące języki obce: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego i z tych języków na język polski oraz dowolne kombinacje język obcy na język obcy;
 • opracowywanie i wdrażanie systemów ISO, systemów zarządzania środowiskiem (SZŚ), programów unijnych min. z Kapitału Ludzkiego, PHARE, MIS, Jean Monet,
 • opracowywanie i wdrażanie projektów badawczy i badawczo - naukowo - rozwojowych;
 • konsultacje w dziedzinie prawnej, ekonomicznej, technicznej, technologicznej;
 • wydawnicza;