strona główna
Szkolenia

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami;
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
 • Pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia;


Inne szkolenia w zakresie bhp

 • Udzielanie pierwszej pomocy;
 • Ratownictwa wysokościowego;
 • Prowadzenie prac w warunkach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego;
 • Dla doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych;


Szkolenia doskonalające

 • Prawo pracy;
 • Czas pracy;
 • Prawo gospodarcze;
 • Prawo podatkowe;
 • Prawne aspekty przestępstw gospodarczych;
 • Ubezpieczeń społecznych;
 • Przepisy i wykładnia ZFŚS;
 • Kultura bezpieczeństwa pracy;
 • Ochrona danych osobowych;
 • Ochrona informacji niejawnych;
 • Ochrona przeciwpożarowa;
 • Ochrona środowiska naturalnego;
 • Rachunkowość zarządcza i controling w firmie;


Informatyczne

 • Zintegrowanych systemów zarządzania;
 • Księgowości informatycznej;
 • Analizy danych źródłowych;
 • Multimedia i technologie w biznesie i w dydaktyce;
 • Multimedia w pracy zawodowej;
 • Systemy informatyczne zarządzania w medycynie;
 • Systemy operacyjne i sieci komputerowe;
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania usługami;
 • Projektowanie systemów informatycznych;
 • Analiza danych w systemach operacyjnych;
 • Obsługa komputera;