strona główna
Zakres działalności

Działalności organizacyjna

Oddział częstochowski prowadził od samego początku ożywioną działalność organizatorską w regionie. Przejawiała się ona m. in. w:

  • naborze członków indywidualnych i zbiorowych,
  • nawiązywaniu umów o współpracy z przedsiębiorstwami i uczelniami,
  • zakładaniu kół zakładowych i środowiskowych,
  • organizowaniu spotkań, zebrań, posiedzeń i odczytów.

 

W latach osiemdziesiątych oddział tworzył wiele kół szkolnych, zakładowych i środowiskowych, które w latach dziewięćdziesiątych zamierały wraz z upadłością zakładów i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie.

Działalność naukowa, badawcza i wdrożeniowa

Działalność naukowa przejawiała się głównie w organizowaniu konferencji bądź kursokonferencji naukowych. Większość z nich miała zasięg krajowy, niektóre zasięg międzynarodowy lub regionalny i dotyczyły zagadnień branżowych. Tematyka tych ostatnich obejmowała wyniki badań lub kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin tutejszego województwa. Wybrane tytuły organizowanych konferencji:

  • Organizacyjno-ergonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa pracy (1975 r., 1979 r., 1980 r., 1983 r.)

  • Informatyka w procesach zarządzania (1976 r.),

  • Negocjacje jako sztuka zarządzania (1981 r.),

  • Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 (1996 r. i 1997 r.),

  • Nakłady i efekty związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 (1998 r.),

  • Doświadczenia Huty "Częstochowa" w budowie i eksploatacji linii ciągłego odlewania (1997 i 1998 ).

W działalności szkoleniowej oddziału podkreślić należy aktualność tematyki szkolenia dostosowanej do zachodzących zmian gospodarczych w naszym regionie. Oddział zawsze prowadził takie szkolenia, których tematyka znajdowała zapotrzebowanie w naszym środowisku.

Działalność badawcza i wdrożeniowa wynikała przede wszystkim z zapotrzebowania Huty "Częstochowa" S.A.