strona główna
poprzednia do listy następna

2017-01-04
Zanim udusi nas SMOG - Społecznościowa Platforma Transferu Wiedzy (SPTW)
Od 2015 r. TNOiK w Częstochowie uczestniczy w projekcie "Zanim udusi nas SMOG - Społecznościowa Platforma Transferu Wiedzy (SPTW)", który powstał dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programów unijnych.
Na tym gruncie powstała nasza inicjatywa realizacji zadań związanych z uświadamianiem i edukacją społeczeństwa w zakresie ograniczenia niskiej emisji, co przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych społeczności lokalnej w codziennych działaniach.